Brennesodden, Elvefjorden og Djupfjorden i Børelva friluftsområde - Turbading

Gå til innhold

Brennesodden, Elvefjorden og Djupfjorden i Børelva friluftsområde

Resten av Bodø

Tilgjengelighet/vegbeskrivelse: Følg Kulturveien Fv812 mot Misvær, hvor man tar av Fv17 en liten stund sør for Saltstraumen. Ta av fra Fv812 mot Børvatnet ved bunnen av Elvefjorden. Følg veien mot Børvatnet til du ser ei informasjonstavle på høyre side av veien. Parker her og følg stien over hengebrua for å komme til Elvefjorden. Til Djupfjorden går det ikke noe klar sti, men det er greit å komme seg dit likevel, selv om noe skog må forseres.

Området/fasiliteter: Dette er et flott og til dels veldig lite brukt område. Selv om området er nært unna veg er det altså lite brukt. På mine besøk her har jeg aldri møtt andre personer her!

Børelva friluftsområde ble sikret i 1973. Det sikrede området er ca 1680 dekar. «Det er flotte badeplasser med sand og svaberg. Teltmulighetene er gode. Skogsområdene og fjellområdet bak har også store opplevelseskvaliteter (tatt fra inatur). Området er et større strand-, skogs- og fjellområde med variert natur. Mangfoldet i naturtyper gjør området særs opplevelsesrikt. På den store elvesletta er det fint å telte også for store grupper.»

Allerede etter 1 km med gåing er man framme ved Elvefjorden. Her er det flotte svaberg ved et naust. Disse svabergene er gode å legge seg litt ned på. Skillet mellom Børelva og sjøen går her. Området er anonymt, selv om det er en del hytter på andre siden av Elvefjorden.

Går man videre utover mot Brennesodden (ca 1 kilometer) må man opp ei skogkledd li for å komme seg videre, kanskje rundt 50 høydemeter. Her går det ikke noen tydelig sti, men bare man vet retningen går det bra å komme seg fram. Utover langs Elvefjorden er det flere flotte svaberg med gode hoppe- og fiskemuligheter. Småsei, torsk, hyse og kanskje en sjøørret kan bite på  i dette området.

På Brennesodden (kalt Brenneset på informasjonsskilt) er det enda flere flotte svaberg med noen fine hoppeplasser. Fiskemulighetene fra land virker topp også her. På andre siden av Brennesodden kommer man inn i Djupfjorden. Innerst i Djupfjorden er Leirvika, som er en ganske fin vik. Skavlhaugelva på andre siden skal være et flott skue ved flom.

Skavlhaugelva renner ut på andre siden av Djupfjorden. Denne elva var det for noen år siden noen som hadde lyst å demme opp og bygge kraftstasjon i. Da ville det i så fall kommet en anleggsveg på den siden av fjorden. Området ville da mistet sitt villmarkspreg, selv om tilgjengeligheten pga veien selvsagt hadde blitt lettere. NVE avslo i 2013 planene fordi de fryktet en utbygging kunne ødelegget naturverdiene i området. Hele Brennesodden utenfor naustet ved Elvefjorden er inngrepsfritt.

Sommeren 2014 teltet jeg en natt ute på Brennesodden. Det er virkelig et supert område for telting! Bare man dreier litt inn i Djupfjorden har man ikke visuell kontakt med noen hytter på andre siden av Elvefjorden. Vedtilfanget her er kjempebra, med mye tørre furuer. 10. august går solen ned ca 2030 her. Vær oppmerksom på at det ikke er tilgang til drikkevann ute på Brennesodden.

Eneste «forstyrrelse» var noen fiskende i en båt som kun var der 5 minutter. Flesteparten som besøker Djupfjorden kommer nok med båt fra hyttene på andre siden av Elvefjorden.

Vannforhold: Stort sett kaldt vann i Elvefjorden, selv om det selvsagt på lange godværsperioder kan nærme seg komfortabelt. Djupfjorden skal etter sigende kunne være 3-4 grader varmere inne i Leirvika, etter hva som står i sakspapirene som omhandler kraftutbyggingen. I august 2014 holdt vannet i Elvefjorden ved grensen til Børelva 14 grader mens det holdt 15 grader ytterst på Brennesodden.

Helhet: Et kjempefint turområde både for picnic, svømming, hopping og fisking. Området er lite brukt, så man har gode muligheter for å være alene her!

Tilbake til innholdet