Straumøyas vann - Turbading

Go to content

Straumøyas vann

Turplasser i Bodø 2

Tilgjengelighet/vegbeskrivelse: Man følger Fv17 sørover over Saltstraumbrua. Ved første kryss tar man av mot høyre. Hele dette området er Straumøya, men vegen går ca 15 km innover før den stopper.

Området/fasiliteter: Straumøya er et stort område (ca 30 kvadratkilometer) med gode turmuligheter. Vannene som finnes på øya heter: Seinesvatnet, Svartvatnet, Gangvatnet, Langvatnet, Rangsettjørna, Husvatnet, Middagsvatnet, Durmålsvatnet og Skivikvatnet.

Gangvatnet, som ligger like ved vegen, er fint å ta seg et bad i. Temperaturen her er ofte fin. Den vanligste plassen å ta seg et bad er ved odden på veg-siden av vannet. Enda finere er det på andre siden av vannet, sørsiden. Her er det fint svaberg, bålplass og en odde som er fin å svømme ut til. Det er også fint å svømme over vannet til andre siden og tilbake igjen. Sommeren 2015 ble det satt ut en badebrygge i Gangvatnet, noe som er et flott tiltak!

Fra Gangvatnet er det ganske kort å gå innover til Langvatnet. Her kommer man inn i naturreservatet. Langvatnet er et grunnere vann, men det går akkurat å bade der også. På østsiden er det en fin og langgrunn strand, men best å bade er det fra et av de fine svabergene på sørsiden. Begge disse vannene når temperatur opp mot 20 grader eller over på fine sommerdager. I slutten av mai 2013 holdt Gangvatnet 18 grader og Langvatnet 19,6 grader. Dette var dog en ekstremt tidlig varmeperiode, vanligvis når nok ikke disse vannene slike temperaturer før i slutten av juni.

Rusler man 5-600 m østover på Straumøya kommer man til Middagsvatnet. Dette er et lignende vann som Langvatnet, med fine svaberg noen plasser rundt vannet. Vannet er grunt, men dypt nok for å svømme i. Mest langgrunt er det fra det fine svaberget ved utløpet, minst langgrunt tror jeg det er fra bålplassen og svaberget på nordsiden. I slutten av mai 2013 holdt vannet 20,6 (!) grader, og vi svømte minst en halvtime i det. Nabovannene Husvatnet og Durmålsvatnet er myrvann som ikke passer til bading.

Skivikvatnet, som ligger langs skogsveien fra Hellevik, er et greit markavann på Straumøya. Her er det både bålplass og brygge. Seinesvatnet er et grunt vann på vestsiden av Straumøya. Litt for grunt til å svømme i. Jeg testet dette ut ved den store steinen en sommer. Rangsettjørna er en myrtjønn som er for grunn til å svømme eller fiske i.

Midt på Straumøya ligger Straumøya naturreservat. "Området er vernet for å bevare et viktig våtmarksområde med stor regional verneverdi, særlig på grunn av områdets ornitologiske, myrbotaniske og limnologiske betydning, og dets funksjoner som trekk- og hekkeområde for fugl". Både Seinesvatnet, Husvatnet og Dugurdsvatnet (Durmålsvatnet) har, trass i sur humuspåvirkning fra omliggende myrer (humussjø), et høgt nærings- og kalkinnhold. Dette er en sjelden innsjøtype som gir området stor limnologisk verneverdi."

Heldigvis ble planene om vindkraftverk på Straumøya skrinlagt. Særlig fra Bodø ville dette skjemmet utsikten sørover betydelig, i tillegg til alle ødeleggelsene det ville medført på Straumøya.

På nordsiden av Straumøya er det noen fine sandstrender, blant annet Kvalvika, Teinsvika og en strand uten navn.

Vannforhold: Stort sett behagelig ferskvannstemperaturer på Straumøya i finværsperioder, men for det meste veldig kaldt i sjøen.

Helhet: Straumøya er et fint turområde enten man bare vil rusle seg en tur eller ta seg et bad. Eller bare ta seg en liten kjøretur for å komme ut fra byen. Hvis utgangspunktet for turen er bading anbefales særlig Svartvatnet. Også Gangvatnet, som ligger like ved veien, passer fint til dette formålet. Lignende med Langvatnet og Middagsvatnet, med 15-20 minutters gange fra p-plassen. Snøen forsvinner tidlig fra Straumøya.

Back to content