Hvordan få fyr på bål - Turbading

Gå til innhold

Hvordan få fyr på bål

Diverse

Jeg skal ikke hevde at jeg er en bålekspert. Inntil for noen år siden hadde jeg svært begrenset kunnskap om opptenning av bål. Men de siste årene har jeg lært meg litt om hva som fungerer, så her er noen tips om hvordan man fyrer opp et bål.

Utstyr

Uansett hvor «stolte» mange ordentlige «villmarkere» er i sitt prinsipp om kun å bruke fyrstikker, så er det en sannhet at det rett og slett i mange situasjoner er veldig vanskelig å få fyr med vanlige fyrstikker. I vind er det nesten håpløst. Mitt foretrukne hjelpemiddel nr 1 er tennstål, som er veldig praktisk å bruke. Har man med seg bomull er det lett å få fyr. Bomull er det som av min erfaring er enklest å få fyr med. Ofte tennes det på etter bare en gnist med tennstålet! Stormfyrstikker er lettere å få fyr med enn vanlige fyrstikker.

Har man ikke bomull, veldig tørr never eller tørket gress blir tennstål fort mye vanskeligere å få fyr med, men man bør uansett klare det til slutt etter litt øving.

Det er alltid fint å ha en lighter i bakhånd, men med tennstål slipper man å tenke på om lighteren er tom, om det er for kaldt osv, siden tennstålet fungerer uansett.

Opptenningsingredienser

Det viktigste for å få fyr er at man har opptenningsingredienser som er tørre, og at bålet bygges gradvis opp. Bomull, bjørkenever, bark, tørket gress (som ofte er gult), firepaste, avispapir, tørre grankvister, opptenningsvæske, telys, speiderlo (støv fra tørketrommelen) og biter av stearinlys er ting som er fine å bruke nøyaktig der du tenner på, altså nederst i bålet. Man bør bruke minst to-tre av disse ingrediensene. Videre må bålet inneholde tørre små pinner (som du har brukket opp) og noen tørre små til middels store pinner. For å få varmen til å sette seg er slike tørre pinner veldig viktig. Bjørk er nok det vanligste jeg bruker til dette, men de fleste typer trær kan brukes. Finner jeg en bjørk med tørkede grener som jeg enkelt kan brekke opp i både mindre og litt større pinner vet jeg at bålet i dag er reddet og blir enkelt å få fyr på. Det er viktig at bålet får nok oksygen, så man må huske på å blåse på det. Sitteunderlag eller lignende kan brukes som «vifte».

Tyri, som er harpiksholdig furuved, er også veldig bra å bruke. Spikker en fliser av dette og tenner på, brenner det som en liten fakkel. Tyri gjenkjenner man på lukta. I furu er det som oftest rikelig med dette. Slike tyreråtefuruer kjennes igjen ved at de har døde grener i toppen, og holder på å dø ovenfra. Noen ganger kan soppen ha gått inn midt på treet, hvor treet da har døde greiner og sprekker eller furer i barken.

Videre bør man ha klar større tørre pinner og legge de på når flammen er varm nok. Da får man etter hvert bygget seg et bål av den størrelsen man vil ha. Hver del må ta godt fyr før man legger på noe større. Tålmodighet er viktig. Hvis man trenger et bål som varer lenge legger man naturlig nok på store stokker etter dette.

Småtips

Veden bør samles fra et dødt tre som enda står oppreist, siden tre som ligger på bakken ofte er mye mer fuktige. Må man bruke ved fra et veltet tre, unngå de delene som er i kontakt med bakken.

Finner man kun våt ved kan det hjelpe om man smører på firepaste som hjelpemiddel på veden.

Tørre grankvister anbefales ikke som opptenningsingrediens om det har regnet de siste dagene, selv om de ser tørre ut. Ofte kan disse da ødelegge opptenningsprosessen og føre til at bålet etter hvert dør ut.

Ilden til bjørkenever trenger litt tid fra starten, men når den brenner så brenner den godt.

Når bålet er blitt stort og varmt er ikke tørrheten til veden like viktig, da tar det meste fyr om man ikke hiver på for mye av gangen.

Andre ting man kan ha med seg for å få fyr er kullhjemmegrillernes favoritthjelpemiddel, nemlig tennveske.

Det kan iblant ikke være lett å finne helt tørr bjørkeved som naturen selv har tørket. Årsaken er at bjørkeneveren er så holdbar at den ikke råtner og faller av. Dermed råtner treet innenfor i stedet. Hvis bjørken er tørr er det som oftest i de øvre og tynnere delene av treet.

Man skal grille på glørne, ikke over åpen flamme. Tålmodighet er derfor viktig. Unngå tyri (harpiksrik furuved) til grilling, siden den ryker og soter veldig mye. Bruk den heller til opptenning, som tidligere nevnt.

Bålet bør plasseres i ly for vinden, men samtidig ha nok oksygen. En liten åpning mot vinden kan være bra.

Fordelene med bål er åpenbare; varme, mulighet til å lage mat, trivselen og at det holder insekter unna!

Mange har trodd at det er forbud mot bål 15. april til 15. september. Dette stemmer ikke. Det er i "skogsmark" det er forbudt å gjøre opp bål i dette tidsrommet.


"Men hva er definisjonen av skogsmark? Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap svarte følgende:
Med skogmark forstås i denne lov grunn som er skogproduserende eller som etter en samlet jord- og skogbruksmessig vurdering egner seg best til skogproduksjon og ikke nyttes til annet formål. Hensikten med forbudet er å beskytte skoger med store verdier.

Det er altså lov å brenne bål hele året i skog og mark, unntatt skogmark Dette fritar på ingen måte noen fra å bruke hodet, ei heller ansvar for lyng og skogsbranner. Men ingen kan ta deg for å fyre et fornuftig bål utenfor skogmark.

At vi har et generelt bålforbud 15. april til 15. september er derfor ikke riktig. Og på fjellet er det i alle fall intet generelt forbud!" Men husk bålvett!

Det siste avsnittet er tatt fra denne siden.

2016: Nå er det kommet ny tekst i loven. Teksten er slik: «Det er i tidsrommet 15. april til 15. september forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Kommunestyret selv kan gjennom lokal forskrift fravike dette forbudet dersom lokale forhold tilsier det. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild der det åpenbart ikke kan medføre brann.»


Bålforbudet er altså utvidet fra å gjelde i og rundt skogsmark, til all slags utmark. Samtidig er det åpnet opp for at man selv kan vurdere hvor det er trygt å gjøre opp bål, og at dette da er tillatt der det åpenbart ikke kan medføre brann!


Så lenge man bruker hodet er det med andre ord med stor sannsynlighet tillatt å lage seg et bål.


Det finnes flere ulike båltyper, men dette skriver ikke jeg noe om her.

Tilbake til innholdet