Bodøelv elvepark - Turbading

Gå til innhold

Bodøelv elvepark

Sentrumsnært - med "den nære marka"
Vandrende, løpende eller syklende på en grønn turveg «midt i byen»! Med den flotte «Trafikkparken»!

Bodøelv elvepark er den populære turvegen som følger Bodøelva fra Maskinisten og ned igjennom Rønvikjordene til Bodøsjøen friluftsmuseum og Jektefartsmusèet. Hele strekningen er på 3,9 km. På denne turen kan du se et rikt fugleliv, en rennende elv og mye grønn natur.

Det er mulig å sykle stien på vanlig sykkel, bare husk på at du ikke «råsykler» (fotgjengerne har prioritet nr 1 i Elveparken).

Elveparken har flere ulike forgreininger til sidene. Her kan det nevnes bautasteinene på Vågøynes, lysløypa fra Maskinisten og nedover mot Bodin leir, det store stisystemet i den nærliggende marka osv. Disse skaper også gode rundturmuligheter fra og til Elveparken. Du passerer bl a Andedammen med Nordland Kultursenter og den gamle krigsfangeleiren i Skeiddalen på denne turen.

Om høsten ble det i noen år arrangert «Elvelangs», hvor da flere tusen personer gikk hele denne turen i mørkningen. Med mange ulike kulturelle innslag underveis!

I 2019 ble Elveparken komplettert med at den store vegutbyggingen i området var ferdig. Og for en forbedring det ble! Det kan jo ikke engang sammenlignes med den dårlige førsituasjonen, hvor en måtte passere veien i plan. Nå er alt planløst delt.

Trafikkparken (mitt navn på stedet) i området her er jo blitt en fantastisk og fin bynær plass med vannspeil, fine trær, busker, stier, bruer og sitteplasser. Plassen er veldig lett tilgjengelig - sågar på sykkelveier med egne toveis sykkelfelt! «Bodømarka parkeringsplass» er også plassert i dette området - som et alternativt startsted om du kommer med bil.
Tilbake til innholdet