Bodøelv elvepark - Turbading

Gå til innhold

Bodøelv elvepark

Sentrumsnært - "den nære marka"
En grønn turveg «midt i byen»!

Bodøelv elvepark er den populære turvegen som følger Bodøelva fra Maskinisten og ned igjennom Rønvikjordene til Bodøsjøen friluftsmuseum. Hele strekningen er på 3,9 km. På denne turen kan man se et rikt fugleliv og en grønn natur.

Det er mulig å sykle stien på vanlig sykkel, bare husk på at du ikke «råsykler» (fotgjengerne har prioritet nr 1 i Elveparken).

Elveparken har flere ulike forgreininger til sidene. Her kan det nevnes bautasteinene på Vågøynes, lysløypa fra Maskinisten og nedover mot Bodin leir, det store stisystemet i den nærliggende marka osv. Disse skaper også gode rundturmuligheter fra og til Elveparken. Man passerer bl a Andedammen og den gamle krigsfangeleiren i Skeiddalen på denne turen.

Hver høst bruker det å arrangeres «Elvelangs», hvor da flere tusen personer går hele denne turen i mørkningen.

Elveparken vil pga vegbygging fram til 2019 være sterkt begrenset i området ved Bodøelv. Men når dette er ferdig vil man slippe å krysse vegbanene i gangfeltet, men heller kunne gå uhindret og uforstyrret under vegen. Altså en stor forbedring fra tidligere!
Tilbake til innholdet