Junkerdalsura naturreservat - Turbading

Go to content

Main menu:

Junkerdalsura naturreservat

Turplasser i Nordland

Mye av teksten her er tatt fra en brosjyre som Statskog har laget. Ny tekst skal lages av meg til siden her.

Å gå gjennom Junkerdalsura er nærmest som en vandring gjennom en botanisk hage av villblomster. Den bratte sørvendte lia gir et drivhuslignende klima.

Den greieste plassen å starte turen fra er på Storjord ved Saltdal Turistsenter like ved E6 på nordsiden av Saltfjellet. Her er det anlagt natursti, kultursti og turveier, som er tilrettelagt for funksjonshemmede og de med barnevogn. Flere hengebruer binder stisystemet sammen og gir turmuligheter i flere retninger. For å komme seg til ura følger man veien ned mot Junkerdalselva og krysser elva over en forholdsvis lang hengebro der. På den andre siden av elva kommer man inn på den gamle veien til Junkerdalen. Ved inngangen til ura er det en informasjonstavle og rasteplass tilrettelagt av Statskog. Videre kan man vandre oppover den flotte elvedalen hvor det er så trangt at det knapt nok er plass til elva. Veien er lettgått de 2-3 første kilometerne. Etter ca 2 km i dette nydelige landskapet kommer man til Trekta. Her kan man raste og lage bål. Stedvis går man som i en lauvsal langs ei frådende elv. Det går steinras av og til her, mest om våren.

Gammelveien er en del av Norsk Vegmuseum, men vedlikeholdes kun fram til Trekta. Videre oppover elvedalen er veien ikke tilrettelagt, og den blir til en smal sti. Ved Storura er veien ødelagt av ras og det kan være vanskelig å passere. Veien ender ved Solvågli i Junkerdalen. Et tips om man har to biler og bare vil gå en vei, er at man parkerer en bil på Storjord og en bil i Junkerdalen, og går den veien man vil. På nedoverturen er det mulig å følge turstien som går opp ved Trekta. Turstien kan man følge over ura til Storjordlia og ned til Polar Camping. Langs turstien er det flere steder med god utsikt over ura og Storjord.

Junkerdalsura naturreservat er på 13,7 kvadratkilometer og ble opprettet i 2000. Junkerdal nasjonalpark på 682 kvadratkilometer grenser forøvrig til ura. I Junkerdalsura er det en frodighet man ikke skulle tro var mulig på disse breddegrader. Det skyldes den lune beliggenheten, rikelig med vann og et kalkrikt jordsmonn. Floraen huser en blanding av sørlige varmekjære planter og tallrike fjellplanter. Junkerdalen er rik på orkideer, bl a finnes marisko flere steder. Storjord ligger jo ikke så langt unna Borkamo, som er den værstasjonen (nedlagt i 2012) som i flere år på rad har hatt minst nedbør i hele Norge. Så det er gode muligheter for fint turvær her. Det 1751 meter høye Ølfjellet tar av mye av nedbøren. På informasjonstavlene i området står det at det regner like lite som i Sahara her! Andre turmuligheter i området er til den særegne fjelltoppen Solvågtind (1559 meter høy), Tjørnfjelltjønna, Kjemågfossen eller til jettegrytene.

Våren 2010 gikk det flere rass oppi ura, noe som kan føre til at vegen/stien blir stengt et stykke oppi der. Det håper jeg absolutt ikke skjer. Vegen bør tvert om heller opprustes helt opp til Junkerdal.

Back to content | Back to main menu