Samiske kulturminner ved Tussvatnet - Turbading

Gå til innhold

Samiske kulturminner ved Tussvatnet

Bodømarka
Kulturminnekart
GPS-sporFinn kart
Det er tre stk samiske kulturminner i området ved Tussvatnet. Dette i form av gamle hustufter. Gå gjerne og se på disse – vi vil merke de etterhvert. Det gjøres oppmerksom på at det er forbudt å telte eller lage bål på noen av disse plassene.

«Hustufter er rester etter forhistoriske hus som er synlige i terrenget. De kan være av forskjellig karakter. Vanligvis finnes bare spor etter grunnplanen, eventuelt med ildsteder, veggfundamenter og stolpekonstruksjoner» (snl.no).
Tilbake til innholdet